299/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 299/2020 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 6. 2020
Rozeslán dne 30. 6. 2020
Platnost od 30. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Novelizuje předpis 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 16/1993 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 164/2013 Sb., 159/2020 Sb.
Anotace

Změna některých daňových zákonů v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a změna zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Změny:

  • Změny v §17a v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.
  • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změny v ustanoveních:

Čl. III - Přechodná ustanovení

  • Změny v §6 v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Čl. V - Přechodná ustanovení

  • Změna v §57 v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Čl. VII - Přechodné ustanovení

  • Změny v příloze č. 2 a č. 2a v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. IX - Přechodné ustanovení

  • Vložení nového §12e do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů-
  • Změna v §1 a vložení nové části čtvrté (§9a - §9c) do zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.