276/2010 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance
ikona P
Číslo předpisu 276/2010 Sb.
Částka 103
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 6. 9. 2010
Rozeslán dne 27. 9. 2010
Platnost od 27. 9. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 31. 12. 2013
Ruší předpis 605/2006 Sb., 242/2007 Sb., 234/2008 Sb., 232/2009 Sb.
Provádí předpis 6/1993 Sb., 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 427/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky stanoví

 1. způsob předkládání výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodníka s cennými papíry1) České národní bance,
 2. rozsah, formu a strukturu dalších informačních povinností obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance a způsob, periodicitu a lhůty pro jejich plnění,
 3. formu a způsob, kterým obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji,
 4. údaje, které jsou součástí informace o obchodu podle písmene c) za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů, a
 5. osoby předkládající informace.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry.
 2. Vyhláška č. 242/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry.
 3. Vyhláška č. 234/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
 4. Vyhláška č. 232/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.1.2011.