135/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
ikona P
Číslo předpisu 135/2014 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 6. 2014
Rozeslán dne 22. 7. 2014
Platnost od 22. 7. 2014
Účinnost od 22. 7. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) části první čl. I bodů 15 až 17, 26, 27, 29 až 33, 36, 42, 43, 45, 88, 109, 118 a 242, části čtvrté čl. V bodů 26 až 29, 47 až 49, 55, 86, 89, 90, 93 až 95 a části páté čl. VII bodů 13, 32 až 34, 36, 41 až 43, 45, 49, 57 až 61, 73 až 78 nabývají účinnosti dne 1.1.2015, b) části první čl. I bodů 110, 150, 151 a 232, části čtvrté čl. V bodů 56, 81, 176 a 177 a části páté čl. VII bodů 14, 69 a 127 nabývají účinnosti dne 1.1.2016. Ustanovení §12d až 12l, §26 odst. 2 písm. a) bod 12, §26 odst. 2 písm. e) a §38d odst. 5 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb. pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2015. Ustanovení §8aa až 8ai, §28 odst. 2 písm. a) bod 12, §28 odst. 2 písm. e) a §22 odst. 4 písm. c) zákona č. 87/1995 Sb. pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2015. Ustanovení §9aa až 9ai, §136 odst. 2 písm. k) a p) a §155c odst. 4 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb. pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2015.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 6/1993 Sb., 96/1993 Sb., 87/1995 Sb., 256/2004 Sb., 377/2005 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi.
Změny:

 • Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • vkládá se nový §3a,
  • §4, §5a - §5f, §5m (změny),
  • §5g - nové znění,
  • §5h, §5j, §5k (změny),
  • vkládá se nový §5ka,
  • §5l, §5n (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje,
  • §5n, §5o, §8, §8a, §8b (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §8c a §8d,
  • §9, §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a,
  • §11, §11a (změny),
  • vkládá se nový §11b, §11c,
  • §12a (změny),
  • §12b - nové znění,
  • §12c (změny),
  • vkládá se nový §12d až §12l,
  • §12j (změny),
  • vkládá se nový §12m až §12x,
  • §13 - nové znění,
  • §14 (změny),
  • §15 - nové znění,
  • §16, §16a, §17, §17a, §19, §20, §20a (změny),
  • vkládá se nový §20d,
  • §22, §24, §25, §25a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 6e se zrušuje,
  • vkládá se nový §25c až §25f,
  • §26 včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 7c a 6a se zrušují,
  • §26 (další změny),
  • §26a - nové znění,
  • vkládá se nový §26aa a §26ab,
  • §26b, §26ba, §26bb, §26c - §26k (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §26l (změny),
  • vkládá se nový §26m,
  • §28, §29b, §29c, §34, §36 (změny),
  • vkládá se část dvanáctá včetně nadpisů,
  • §38, §38a, §38d (změny),
  • vkládá se nový §38da,
  • §38e, §38h (změny),
  • vkládá se nový §38ha včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 32,
  • §38i, §38j (změny),
  • vkládá se nový §38k a §38l,
  • §39, §40, §41, §41b, §41c, §41d (změny),
  • vkládá se nový §44, §44a až §44c,
  • v §44b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2.

Čl. II - Přechodná ustanovení >>

 • Změna zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §44aa včetně poznámek pod čarou č. 40 a 41,
  • §45 (změna),
  • Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 11 - nové znění.
 • Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
  Změny v ustanoveních:
  • §9 (změna),
  • nadpis nad označením §16a se nahrazuje nadpisem "Správní delikty",
  • §16a včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §16aa,
  • pod označení §16b se vkládá nadpis "Společná ustanovení ke správním deliktům",
  • §16b (změny),
  • v §18 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
 • Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona o daních z příjmů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změna),
  • Poznámka pod čarou č. 38 - nové znění,
  • Poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §1, §1a (změny),
  • vkládá se nový §1b,
  • §2a - §2d, §2g, §3, §4, §5, §5a, §6, §7, §7a (změny),
  • vkládá se nový §7aa až §7ad,
  • §7b včetně nadpisu - nové znění,
  • §7b (další změny),
  • §8, §8a (změny),
  • vkládá se nový §8aa až §8ai včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 40,
  • §8ag (změny),
  • vkládá se nový §8aj až §8au včetně nadpisů,
  • §8b (změna),
  • vkládá se nový §9a,
  • §11, §13, §14, §21 (změny),
  • vkládá se nový §21a až §21d včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42,
  • §22 (rozsáhlé změny),
  • pod označení §22a se vkládá nadpis "Výměna informací při dohledu nad pobočkami družstevních záložen",
  • §22a (další změny),
  • vkládá se nový §22aa včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 44,
  • §22b (změny),
  • vkládá se nový §22c,
  • §23 (změna),
  • Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje,
  • §25a, §25b, §25c, §25d (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 27 - nové znění,
  • §25e, §25f, §25g (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 35 - nové znění,
  • §25g, §25h, §25i, §25k, 25l (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 36 - nové znění,
  • vkládá se nový §26,
  • §27a (změny),
  • nadpis pod označením §27b se nahrazuje nadpisem "Správní delikty družstevní záložny",
  • §27b (další změny),
  • pod označení §27c se vkládá nadpis "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob",
  • §27c (další změny),
  • §27d - nové znění,
  • vkládá se nový §27e a §27ea,
  • §28 a §28a včetně nadpisu - nové znění,
  • §28 (další změny),
  • vkládá se nový §28aa, §28ab, §28b,
  • §28g, §28h, §28i (změny),
  • vkládá se nový §28j, §28k, §32a až §32d,
  • §32c (změny).

Čl. VI - Přechodná ustanovení >>

 • Změna zákona č. 256/2004 Sb., podnikání na kapitálovém trhu.
  Změny v ustanoveních:
  • poznámka pod čarou č. 1 a č. 2 (změny),
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2e,
  • §5, §6, §8a (změny),
  • §9 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 33 a 34 zrušuje, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
  • §9a (změny),
  • vkládá se nový §9aa až §9ai včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 44,
  • §9ag (změny),
  • vkládá se nový §9aj až §9au včetně nadpisů,
  • §9b a §9c se včetně nadpisu zrušují,
  • §12, §12a, §12b, §12f (změny),
  • vkládá se nový §12g až §12j,
  • §14 (změny),
  • §15s včetně nadpisu se zrušuje,
  • §15t, §16 (změny),
  • §16a - nové znění,
  • §16a (další změny),
  • vkládá se nový §16d a §16e,
  • §24a, §24b, §26 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje,
  • §27 včetně nadpisu - nové znění,
  • §27, §28, §135, §135a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 38 - nové znění,
  • vkládá se nový §135b až §135e včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 46,
  • §136 (změny),
  • vkládá se nový §136a,
  • §137, §146, §149d, §151, §152, §152a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 34 a č. 29 - nové znění,
  • §152b (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 41,
  • §152c, §153, §154, §155, §155a (změny),
  • vkládá se nový §155b a §155c včetně poznámek pod čarou č. 47 a 48,
  • §155c, §157, §192 (změny),
  • v nadpisu pod §198 se slova "a likvidátorů" zrušují,
  • §198a, §199, §201 (změny),
  • vkládá se nový §204a až §204c.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení >>

 • Změna v §2 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).

Účinnost změn dnem vyhlášení (22.7.2014), s výjimkou ustanovení a) části první čl. I bodů 15 až 17, 26, 27, 29 až 33, 36, 42, 43, 45, 88, 109, 118 a 242, části čtvrté čl. V bodů 26 až 29, 47 až 49, 55, 86, 89, 90, 93 až 95 a části páté čl. VII bodů 13, 32 až 34, 36, 41 až 43, 45, 49, 57 až 61, 73 až 78 nabývají účinnosti dne 1.1.2015, b) části první čl. I bodů 110, 150, 151 a 232, části čtvrté čl. V bodů 56, 81, 176 a 177 a části páté čl. VII bodů 14, 69 a 127 nabývají účinnosti dne 1.1.2016. Ustanovení §12d až 12l, §26 odst. 2 písm. a) bod 12, §26 odst. 2 písm. e) a §38d odst. 5 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb. pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2015. Ustanovení §8aa až 8ai, §28 odst. 2 písm. a) bod 12, §28 odst. 2 písm. e) a §22 odst. 4 písm. c) zákona č. 87/1995 Sb. pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2015. Ustanovení §9aa až 9ai, §136 odst. 2 písm. k) a p) a §155c odst. 4 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb. pozbývá platnosti uplynutím dne 31.12.2015.