23/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
ikona P
Číslo předpisu 23/2014 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 30. 1. 2014
Rozeslán dne 18. 2. 2014
Platnost od 18. 2. 2014
Účinnost od 5. 3. 2014
Platnost do 6. 8. 2014
Ruší předpis 123/2007 Sb., 282/2008 Sb., 380/2010 Sb., 89/2011 Sb., 187/2012 Sb.
Provádí předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 163/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 21/1992 Sb., o bankách,
 2. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky upravuje

 1. požadavky na řídicí a kontrolní systém,
 2. obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůtu pro její předložení,
 3. pravidla pro krytí a omezení rizik,
 4. uveřejňování informací,
 5. některé informace a podklady předkládané České národní bance.

Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
 2. Vyhláška č. 282/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
 3. Vyhláška č. 380/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
 4. Vyhláška č. 89/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Vyhláška č. 187/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 5.3.2014.