114/2006 Sb. - Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení
ikona P
Číslo předpisu 114/2006 Sb.
Částka 37
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 27. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 31. 3. 2006
Platnost do 2. 7. 2016
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 159/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Vyhláška Komise pro cenné papíry zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější pravidla pro

  1. poctivou prezentaci investičních doporučení2) a
  2. uveřejňování zájmů a střetů zájmů osob, které investiční doporučení tvoří a rozšiřují, včetně způsobu uveřejnění a vymezení druhů zájmů a střetů zájmů.

Účinnost 31.3.2006.

Naše poznámka:
Název "Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení" jeví se nám "poněkud podivný". Navozuje úvahy, že do vydání této vyhlášky byly prezentace investičních doporučení "nepoctivé".