605/2006 Sb. - Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
ikona P
Číslo předpisu 605/2006 Sb.
Částka 189
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 19. 12. 2006
Rozeslán dne 28. 12. 2006
Platnost od 28. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2010
Ruší předpis 267/2004 Sb., 222/2005 Sb.
Provádí předpis 6/1993 Sb., 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 242/2007 Sb., 234/2008 Sb., 232/2009 Sb.
Zrušen předpisem 276/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a
  2. č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky stanoví

  1. rozsah a formu výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodníka s cennými papíry a způsob jejich předkládání České národní bance,
  2. rozsah, formu a strukturu některých dalších informačních povinností obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance a způsob a lhůty pro jejich plnění,
  3. rozsah, formu a strukturu údajů o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých obchodníkem s cennými papíry a způsob a lhůty pro uveřejňování těchto údajů.

§11 - Přechodné ustanovení
Informace, které se vztahují k období do 31. prosince 2006, poskytne obchodník s cennými papíry České národní bance podle dosavadních právních předpisů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění.
  2. Vyhláška č. 222/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění.

Účinnost 1.1.2007.