255/2008 Sb. - Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
ikona P
Číslo předpisu 255/2008 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 4. 7. 2008
Rozeslán dne 11. 7. 2008
Platnost od 11. 7. 2008
Účinnost od 11. 7. 2008
Platnost do 31. 7. 2009
Ruší předpis 268/2004 Sb.
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 233/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, které předkládá žadatel České národní bance, pokud žádá o

 1. povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,
 2. povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,
 3. povolení k provozování vypořádacího systému,
 4. povolení k činnosti centrálního depozitáře,
 5. povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie,
 6. registraci investičního zprostředkovatele,
 7. zápis do seznamu vázaných zástupců,
 8. zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců,
 9. předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,
 10. souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na právnické osobě,
 11. registraci další podnikatelské činnosti,
 12. povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 268/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se zrušuje.

Účinnost 11.7.2008.