163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
ikona P
Číslo předpisu 163/2014 Sb.
Částka 67
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 30. 7. 2014
Rozeslán dne 7. 8. 2014
Platnost od 7. 8. 2014
Účinnost od 7. 8. 2014
Ruší předpis 23/2014 Sb.
Provádí předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 392/2017 Sb., 354/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 21/1992 Sb., o bankách,
  2. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a
  3. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje

  1. požadavky na řídicí a kontrolní systém,
  2. obsah zprávy o ověření řídicího a kontrolního systému, způsob, strukturu a periodicitu jejího zpracování a lhůtu pro její předložení,
  3. pravidla pro krytí a omezení rizik,
  4. uveřejňování informací,
  5. některé informace a podklady předkládané České národní bance.

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§117, §118
§119 - Zrušovací ustanovení