263/2004 Sb. - Vyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
ikona P
Číslo předpisu 263/2004 Sb.
Částka 86
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 25. 3. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 7. 3. 2006
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 56/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Vyhláškou Komise pro cenné papíry se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru.
Účinnost dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (1.5.2004).