262/2004 Sb. - Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
ikona P
Číslo předpisu 262/2004 Sb.
Částka 85
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 19. 3. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 30. 6. 2007
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Novelizován předpisem 383/2004 Sb., 105/2006 Sb.
Zrušen předpisem 123/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Vyhláškou Komise pro cenné papíry se v souladu s právem Evropských společenství stanoví
a) struktura kapitálu obchodníka s cennými papíry, který není bankou,
b) postup propočtu kapitálového požadavku k

  1. úvěrovému riziku investičního a obchodního portfolia,
  2. riziku angažovanosti obchodního portfolia,
  3. tržnímu riziku, zejména obecnému úrokovému, obecnému akciovému, měnovému a komoditnímu riziku a
  4. opcím,

c) postup propočtu kapitálové přiměřenosti na individuálním základě, d) limit kapitálové přiměřenosti na individuálním základě a e) limit čisté angažovanosti investičního portfolia.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (1.5.2004).