258/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky
ikona P
Číslo předpisu 258/2004 Sb.
Částka 85
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 12. 3. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 30. 6. 2008
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 237/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Vyhláškou Komise pro cenné papíry se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky.
Účinnost dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (1.5.2004).