353/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 353/2021 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 9. 2021
Rozeslán dne 30. 9. 2021
Platnost od 30. 9. 2021
Účinnost od 1. 10. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.10.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 93, 143 a 147 a čl. IV bodů 49 a 103 a části jedenácté, které nabývají účinnosti 1.1.2022.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 586/1992 Sb., 6/1993 Sb., 96/1993 Sb., 42/1994 Sb., 87/1995 Sb., 256/2004 Sb., 277/2013 Sb., 257/2016 Sb., 300/2016 Sb., 370/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

účinnost od 1.1.2022

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících.

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

účinnost od 1.1.2022

Změna §44 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Změna §2 a 15 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

Změna §7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Změna §17 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.

Změna §137 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Změna §12 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtu.

Změna §239 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Změna §4 a 19 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. - účinnost od 1.1.2022

Čl. XIII - Přechodné ustanovení.