235/2008 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
ikona P
Číslo předpisu 235/2008 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 23. 6. 2008
Rozeslán dne 30. 6. 2008
Platnost od 30. 6. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Platnost do 1. 1. 2018
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 424/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Předmět úpravy
Vyhláška České národní banky stanoví lhůty pro zasílání informací a podkladů České národní bance potřebných pro výkon dohledu, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání provozovatelem vypořádacího systému a centrálním depozitářem cenných papírů.
§8 - Přechodná ustanovení

  1. Provozovatel vypořádacího systému plní informační povinnosti podle §3 odst. 1 písm. a) této vyhlášky od 1. července 2009.
  2. Provozovatel vypořádacího systému splní informační povinnosti podle §3 odst. 1 písm. b) a c) a §3 odst. 3 poprvé do 1. července 2009.

Účinnost 1.7.2008.