268/2004 Sb. - Vyhláška o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
ikona P
Číslo předpisu 268/2004 Sb.
Částka 87
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Komise pro cenné papíry
Přijat dne 7. 4. 2004
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 10. 7. 2008
Provádí předpis 256/2004 Sb.
Zrušen předpisem 255/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
Vyhláška Komise pro cenné papíry upravuje náležitosti a přílohy žádostí uvedených v §199 odst. 2 písm. a) zákona.
Účinnost dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (1.5.2004).