462/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří
ikona P
Číslo předpisu 462/2023 Sb.
Částka 204
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 12. 2023
Rozeslán dne 29. 12. 2023
Platnost od 29. 12. 2023
Účinnost od 1. 1. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení části druhé čl. III bodů 1 a 2, části desáté čl. XIV bodů 13 a 16 a čl. XV bodu 1, která nabývají účinnosti 1.4.2024, části desáté čl. XIV bodů 1, 2, 6 až 12, 14, 15 a 17 a čl. XV bodu 2, která nabývají účinnosti 1.9.2024, části čtvrté čl. V, které nabývá účinnosti 1.1.2025.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 6/1993 Sb., 42/1994 Sb., 120/2001 Sb., 229/2002 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 182/2006 Sb., 427/2011 Sb., 257/2016 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny §43f a §46e zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Změny §2, §19, §21, §23, §24, §25, §27, §29, §30 a §45a zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

Změny §34, §44a a §49 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. - účinnost 1.1.2025

Změny §1 a §3 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Změny zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení.

Změny zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Změny zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Čl. XI - Přechodné ustanovení.

Změny zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Čl. XIII - Přechodná ustanovení.

Změny §2, §5, §84, §86, §117, §160 a vkládá nový §117a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Čl. XV - Přechodná ustanovení.