115/2022 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
ikona P
Číslo předpisu 115/2022 Sb.
Částka 58
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 5. 5. 2022
Rozeslán dne 10. 5. 2022
Platnost od 10. 5. 2022
Účinnost od 11. 5. 2022
Novelizuje předpis 319/2017 Sb., 195/2018 Sb.
Provádí předpis 256/2004 Sb., 170/2018 Sb., 91/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 91/2022 Sb., o podporovaných zdrojích energie, zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákonu č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí, formát a další technické náležitosti žádosti o

  • registraci panevropského osobního penzijního produktu podle §3 odst. 3 zákona a
  • udělení souhlasu podle §8 odst. 6 zákona k právnímu jednání, jímž mají být smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu postoupeny jinému poskytovateli,
  • oznámení distributora panevropského osobního penzijního produktu podle §4 odst. 2 zákona, který hodlá v České republice zahájit nebo ukončit distribuci panevropského osobního penzijního produktu, a
  • žádosti o zrušení registrace panevropského osobního penzijního produktu podle §6 odst. 2 zákona.

Vyhláška dále stanoví

  • rozsah odborných znalostí a dovedností pro distribuci panevropského osobního penzijního produktu podle §5 odst. 3 zákona a
  • rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle §13 odst. 2 zákona.

Změny §3 a přílohy vyhlášky č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Změny §3 a přílohy vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.