336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
ikona P
Číslo předpisu 336/2014 Sb.
Částka 131
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2014
Rozeslán dne 29. 12. 2014
Platnost od 29. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. V nabývají účinnosti dne 29.12.2014.
Novelizuje předpis 229/2002 Sb., 256/2004 Sb., 340/2006 Sb., 240/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a změna některých dalších zákonů v oblasti kapitálového trhu.

Změny:

  • Změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Poznámka:

Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech obsahuje 326 rozsáhlých změnových bodů a 4 body přechodných ustanovení. V podrobnosti odkazujeme na úplný text zákona 336/2014 Sb. a od 2.1.2015 na aktualizované texty dotčených právních předpisů.

Změny dalších zákonů:

  • Změna v §1 a §3 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §21, §22, §36i, §92 a §93 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - změny s účinností od 29.12.2014

  • Změna zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §10b, §10f (změny).

Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou ustanovení čl. V, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (29.12.2014).