82/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
ikona P
Číslo předpisu 82/2001 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 2. 2001
Rozeslán dne 23. 2. 2001
Platnost od 23. 2. 2001
Účinnost od 10. 3. 2001
Platnost do 29. 4. 2004
Provádí předpis 591/1992 Sb.
Zrušen předpisem 256/2004 Sb.