352/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
ikona P
Číslo předpisu 352/2008 Sb.
Částka 114
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 9. 2008
Rozeslán dne 24. 9. 2008
Platnost od 24. 9. 2008
Účinnost od 1. 11. 2008
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 54/2010 Sb., 105/2014 Sb., 270/2015 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v souladu s nimi upravuje:

 1. obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků,
 2. technické požadavky na nakládání s autovraky,
 3. podmínky pro skladování autovraků,
 4. náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků,
 5. způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování autovraků,
 6. informační systém sledování toků vybraných autovraků,
 7. rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků,
 8. způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování,
 9. způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání s těmito odpady,
 10. způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru autovraků a v zařízení ke zpracování autovraků.

§8 - Přechodná ustanovení

 1. Provozovatel zařízení ke sběru autovraků, který má povinnost zapojit se do informačního systému, může zasílat údaje podle §4 odst. 3 do 31. prosince 2008 rovněž do 10 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce v listinné nebo elektronické podobě.
 2. Krajský úřad může doplňovat informační systém podle §4 odst. 5 do 31. prosince 2008 též v dosavadní elektronické podobě.

Účinnost 1.11.2008.