248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
ikona P
Číslo předpisu 248/2015 Sb.
Částka 101
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 9. 2015
Rozeslán dne 1. 10. 2015
Platnost od 1. 10. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Platnost do 31. 12. 2020
Ruší předpis 465/2013 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví

  1. vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik,
  2. vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
  3. obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok,
  4. podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru pneumatik a
  5. podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností.

§7 - Přechodná ustanovení
§8 - Zrušovací ustanovení