352/2014 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
ikona P
Číslo předpisu 352/2014 Sb.
Částka 141
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 12. 2014
Rozeslán dne 31. 12. 2014
Platnost od 31. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 31. 12. 2020
Ruší předpis 197/2003 Sb., 473/2009 Sb., 181/2013 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Nařízením vlády se závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, uvedená v příloze k tomuto nařízení.
§2 - Zrušovací ustanovení