94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
ikona P
Číslo předpisu 94/2016 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 3. 2016
Rozeslán dne 31. 3. 2016
Platnost od 31. 3. 2016
Účinnost od 1. 4. 2016
Platnost do 31. 12. 2020
Ruší předpis 376/2001 Sb., 502/2004 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 199/2019 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje

  1. obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  2. obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  3. obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  4. kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  5. obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  6. obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů,
  7. obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu.

§12 - Zrušovací ustanovení