374/2008 Sb. - Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 374/2008 Sb.
Částka 121
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 10. 2008
Rozeslán dne 13. 10. 2008
Platnost od 13. 10. 2008
Účinnost od 1. 11. 2008
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 381/2001 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 93/2016 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a změna vyhlášky č. 381/2001 Sb.
Úvodní ustanovení
Vyhláška Ministerstva životního prostředí upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o přepravě odpadů rozsah informací a dokumentace podle jeho části 3 přílohy II pro jednotlivé druhy přepravy a označení motorového vozidla přepravujícího odpad.

Účinnost 1.11.2008.

Změna ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, kde se §5 a příloha č. 3 zrušují.

Účinnost změn 1.11.2008.