321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
ikona P
Číslo předpisu 321/2014 Sb.
Částka 128
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2014
Rozeslán dne 19. 12. 2014
Platnost od 19. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 210/2018 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím

  1. sběrných dvorů,
  2. zařízení podle §14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle §33b zákona,
  3. velkoobjemových kontejnerů,
  4. sběrných nádob,
  5. pytlového způsobu sběru, nebo
  6. kombinací způsobů podle písmen a) až e).