384/2001 Sb. - Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
ikona P
Číslo předpisu 384/2001 Sb.
Částka 145
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 10. 2001
Rozeslán dne 9. 11. 2001
Platnost od 9. 11. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.