93/2016 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů
ikona P
Číslo předpisu 93/2016 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 3. 2016
Rozeslán dne 31. 3. 2016
Platnost od 31. 3. 2016
Účinnost od 1. 4. 2016
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 374/2008 Sb.
Ruší předpis 381/2001 Sb., 503/2004 Sb., 168/2007 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví

  1. Katalog odpadů,
  2. postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a
  3. náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

§10 - Zrušovací ustanovení