77/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 77/2011 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 3. 2011
Rozeslán dne 25. 3. 2011
Platnost od 25. 3. 2011
Účinnost od 25. 3. 2011
Novelizuje předpis 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 477/2001 Sb., 86/2002 Sb., 25/2008 Sb.
Novelizován předpisem 201/2012 Sb., 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

  • Změna v §3 až §5 a §7 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §11, §19, §28 a §32 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
  • Změna v §126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
  • Změna v §15 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

Účinnost změn 25.3.2011.