34/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 34/2008 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 1. 2008
Rozeslán dne 12. 2. 2008
Platnost od 12. 2. 2008
Účinnost od 12. 2. 2008
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o §24 odst. 1 písm. d) nabývá účinnosti dnem 1.10.2008.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §24 "Povinnosti při přepravě odpadů" včetně nadpisu - nové znění,
  • §25 až §27 (změny),
  • vkládá se nový §27a včetně poznámky pod čarou č. 30a,
  • §36, §39 (změny),
  • §53 včetně poznámky pod čarou č. 39 - nové znění,
  • §55 "Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů" a §56 "Souhlas, zákazy a námitky" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §56a "Změny v přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu" včetně nadpisu,
  • §57 "Finanční záruka a pojištění" včetně nadpisu a §58 - nové znění,
  • §59, §66, §69, §72, §76 až §79 (změny),
  • doplňuje se příloha č. 8.

Účinnost změn 12.2.2008 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, pokud jde o §24 odst. 1 písm. d), které nabývá účinnosti dnem 1.10.2008.