130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
ikona P
Číslo předpisu 130/2019 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 5. 2019
Rozeslán dne 24. 5. 2019
Platnost od 24. 5. 2019
Účinnost od 1. 6. 2019
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Předmět úpravy

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví upřesňující kritéria, při jejichž splnění

a) je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv odpad,

b) přestává být znovuzískaná asfaltová směs odpadem,

c) přestává být asfaltová směs vyrobená z odpadní znovuzískané asfaltové směsi odpadem.

§9 - Přechodná ustanovení