381/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
ikona P
Číslo předpisu 381/2001 Sb.
Částka 145
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 10. 2001
Rozeslán dne 9. 11. 2001
Platnost od 9. 11. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 3. 2016
Ruší předpis 337/1997 Sb., 334/1999 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.
Zrušen předpisem 93/2016 Sb.