31/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 31/2011 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 1. 2011
Rozeslán dne 18. 2. 2011
Platnost od 18. 2. 2011
Účinnost od 18. 2. 2011
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §1, §3, §21 a §37a zákona.

Účinnost změn 18.2.2011.