382/2001 Sb. - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
ikona P
Číslo předpisu 382/2001 Sb.
Částka 145
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 10. 2001
Rozeslán dne 9. 11. 2001
Platnost od 9. 11. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2016
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 504/2004 Sb.
Zrušen předpisem 437/2016 Sb.