106/2005 Sb. - O odpadech a o změně některých dalších zákonů - úplné znění zákona č. 185/2001 Sb.
Číslo předpisu 106/2005 Sb.
Částka 33
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 5. 2001
Rozeslán dne 6. 1. 2005
Platnost od 6. 1. 2005
Účinnost od 6. 1. 2005
Úplné znění pr. př. 185/2001 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 7/2005 Sb.