341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
ikona P
Číslo předpisu 341/2008 Sb.
Částka 110
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 8. 2008
Rozeslán dne 12. 9. 2008
Platnost od 12. 9. 2008
Účinnost od 12. 9. 2008
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 294/2005 Sb.
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 437/2016 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a změna vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

Účinnost 12.9.2008.

ČÁST DRUHÁ

  • Změna v §12 vyhlášky č. 294/2005 sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Účinnost změn 12.9.2008.