154/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 154/2010 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2010
Rozeslán dne 21. 5. 2010
Platnost od 21. 5. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Změny v ustanoveních:

 • §1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
 • §2 "Působnost zákona" včetně poznámek pod čarou č. 2, 4, 6, 7, 8 a 10 - nové znění,
 • §3 (změny),
 • §4 "Další základní pojmy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 - nové znění,
 • §6, §7 (změny),
 • vkládá se nový §9a "Hierarchie způsobů nakládání s odpady" včetně nadpisu,
 • §10 (změny),
 • §11 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §12, §14, §15, §17, §21, §23, §31a, §31b, §33a (změny),
 • §37a "Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadu z vybraných autovraků" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31b a 31e - nové znění,
 • §42, §43 (změny),
 • v části osmé se za hlavu I vkládá nová hlava II "FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍ FÁZE PROVOZU SKLÁDKY" (§48a) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 36, 36a a 36b; dosavadní hlava II se označuje jako hlava III,
 • §52, §54, §76, §78, §82 (změny),
 • v příloze č. 3, č. 9 (změny),
 • Příloha č. 11 - nové znění,
 • doplňují se přílohy č. 12 a č. 13.

Účinnost změn 1.7.2010.