237/2002 Sb. - Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
ikona P
Číslo předpisu 237/2002 Sb.
Částka 89
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 5. 2002
Rozeslán dne 10. 6. 2002
Platnost od 10. 6. 2002
Účinnost od 10. 6. 2002
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 505/2004 Sb., 353/2005 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.