317/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/98 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 317/2004 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 2004
Rozeslán dne 27. 5. 2004
Platnost od 27. 5. 2004
Účinnost od 27. 5. 2004
Novelizuje předpis 252/1997 Sb., 156/1998 Sb., 185/2001 Sb., 147/2002 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 185/ /2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona o hnojivech.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §4, §8 až §13 (změny),
  • §14 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §14a až §14c,
  • §16 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení o správních deliktech, která ústav zahájil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III - Zmocňovací ustanovení
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna zákona o odpadech.
  Změny v ustanoveních:
  • §33, §71, §73 (změny),
  • vkládá se nový §73a.
 • Změna v §2, §3 a §7 zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.

Čl. VI - Zmocňovací ustanovení
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §2c zákona o zemědělství.

Účinnost změn 27.5.2004.