264/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 264/2011 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 8. 2011
Rozeslán dne 31. 8. 2011
Platnost od 31. 8. 2011
Účinnost od 31. 8. 2011
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

  • Změna je provedena v ustanovení §37e odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 297/2009 Sb., kde se na konci textu věty první doplňují slova "a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí".

Účinnost změn 31.8.2011.