383/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 383/2008 Sb.
Částka 124
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2008
Rozeslán dne 20. 10. 2008
Platnost od 20. 10. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 283/1991 Sb., 56/2001 Sb., 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §14, §18, §36, §37, §37b (změny),
  • §37e "Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31f a 31g - nové znění,
  • §37k, §66, §76 (změny).
 • Změna v §20d zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "pro zákazníky;" vkládají slova "v zařízeních určených k nakládání s odpady8c) nebo".
 • Změny v §13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2009.