95/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle §55 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 95/2006 Sb.
Částka 33
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 3. 2006
Rozeslán dne 20. 3. 2006
Platnost od 20. 3. 2006
Účinnost od 20. 3. 2006
Platnost do 5. 4. 2006
Provádí předpis 185/2001 Sb.
Zrušen předpisem 124/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví v příloze seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního prostředí vztahuje postup podle §55 odst. 2 zákona.

Účinnost 20.3.2006.