157/1998 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 157/1998 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 1998
Rozeslán dne 13. 7. 1998
Platnost od 13. 7. 1998
Účinnost od 1. 1. 1999
Platnost do 30. 4. 2004
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 368/1992 Sb.
Novelizován předpisem 352/1999 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb., 185/2001 Sb., 320/2002 Sb.
Prováděn předpisem 250/1998 Sb., 251/1998 Sb., 299/1998 Sb., 301/1998 Sb., 302/1998 Sb., 305/1998 Sb., 306/1998 Sb., 316/1998 Sb., 25/1999 Sb., 26/1999 Sb., 27/1999 Sb., 85/1999 Sb., 184/1999 Sb., 283/2001 Sb., 10/2002 Sb.
Zrušen předpisem 356/2003 Sb.