188/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 188/2004 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 3. 2004
Rozeslán dne 23. 4. 2004
Platnost od 23. 4. 2004
Účinnost od 23. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 77 až 86 - části deváté nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 7/2005 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámka na úvod:
Tato euronovela představuje 130 bodů změn, které se dotýkají 199 ustanovení zákona.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2, §4, §7, §8, §14, §16, §17a, §18 až §21, §26, §27, §31, §34 až §37 (změny),
  • vkládají se nové §37a až §37e "Povinnosti výrobců a dovozců při využití odpadů z vybraných autovraků",
  • §38, §39, §41 až §46, §48 až §51, §54 (změny),
  • body 77. až 86
    • nové znění §53 až §60,
    • §61 až 65 se včetně nadpisů zrušují, změny s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
  • §66, §68, §71, §72, §76, §77 až §83 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v čl. II novely.
Účinnost změn dnem vyhlášení (23.4.2004), s výjimkou čl. I bodů 77 až 86 - části deváté, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.