ikona Pikona R
320/2002 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
1 2 3 4
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4
320/2002 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
ikona P
Číslo předpisu 320/2002 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 6. 2002
Rozeslán dne 18. 7. 2002
Platnost od 18. 7. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2003 s výjimkou ustanovení čl. XXV bodu 3, čl. XLV, čl. CXIII bodů 4 a 7 čl. CXVII bodů 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a čl. CXVIII bodů 4, 6, 7, 8 a 9, které nabývají účinnosti 1.1.2004.
Opraven předpisem REG 02141001, REG 02168001
Novelizuje předpis 36/1960 Sb., 141/1961 Sb., 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 102/1963 Sb., 40/1964 Sb., 20/1966 Sb., 174/1968 Sb., 97/1974 Sb., 50/1976 Sb., 133/1985 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 37/1989 Sb., 94/1990 Sb., 200/1990 Sb., 202/1990 Sb., 403/1990 Sb., 500/1990 Sb., 531/1990 Sb., 565/1990 Sb., 9/1991 Sb., 171/1991 Sb., 172/1991 Sb., 229/1991 Sb., 231/1991 Sb., 265/1991 Sb., 455/1991 Sb., 553/1991 Sb., 570/1991 Sb., 582/1991 Sb., 102/1992 Sb., 114/1992 Sb., 119/1992 Sb., 160/1992 Sb., 162/1992 Sb., 243/1992 Sb., 298/1992 Sb., 334/1992 Sb., 337/1992 Sb., 357/1992 Sb., 368/1992 Sb., 588/1992 Sb., 634/1992 Sb., 39/1993 Sb., 40/1993 Sb., 41/1993 Sb., 182/1993 Sb., 303/1993 Sb., 72/1994 Sb., 111/1994 Sb., 199/1994 Sb., 266/1994 Sb., 37/1995 Sb., 40/1995 Sb., 89/1995 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 248/1995 Sb., 289/1995 Sb., 91/1996 Sb., 147/1996 Sb., 12/1997 Sb., 13/1997 Sb., 16/1997 Sb., 18/1997 Sb., 48/1997 Sb., 79/1997 Sb., 148/1998 Sb., 157/1998 Sb., 167/1998 Sb., 161/1999 Sb., 166/1999 Sb., 168/1999 Sb., 169/1999 Sb., 193/1999 Sb., 218/1999 Sb., 219/1999 Sb., 222/1999 Sb., 309/1999 Sb., 325/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 349/1999 Sb., 353/1999 Sb., 359/1999 Sb., 46/2000 Sb., 72/2000 Sb., 115/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 218/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 242/2000 Sb., 247/2000 Sb., 248/2000 Sb., 250/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 164/2001 Sb., 185/2001 Sb., 254/2001 Sb., 256/2001 Sb., 273/2001 Sb., 274/2001 Sb., 320/2001 Sb., 449/2001 Sb., 119/2002 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb., 426/2002 Sb., 518/2002 Sb., 53/2003 Sb., 354/2003 Sb., 356/2003 Sb., 22/2004 Sb., 41/2004 Sb., 99/2004 Sb., 237/2004 Sb., 238/2004 Sb., 326/2004 Sb., 436/2004 Sb., 499/2004 Sb., 586/2004 Sb., 587/2004 Sb., 179/2005 Sb., 379/2005 Sb., 413/2005 Sb., 21/2006 Sb., 22/2006 Sb., 59/2006 Sb., 186/2006 Sb., 264/2006 Sb., 378/2007 Sb., 281/2009 Sb., 329/2011 Sb., 375/2011 Sb., 456/2011 Sb., 89/2012 Sb., 186/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb., 186/2016 Sb., 222/2016 Sb., 250/2016 Sb., 123/2017 Sb., 277/2019 Sb., 51/2020 Sb., 541/2020 Sb., 250/2021 Sb., 269/2021 Sb., 30/2024 Sb., 90/2024 Sb.
Prováděn předpisem 362/2002 Sb., 385/2004 Sb., 188/2022 Sb., 297/2022 Sb., 318/2022 Sb.