362/2002 Sb. - Vyhláška o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky
ikona P
Číslo předpisu 362/2002 Sb.
Částka 128
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 7. 2002
Rozeslán dne 15. 8. 2002
Platnost od 15. 8. 2002
Účinnost od 15. 8. 2002
Provádí předpis 320/2002 Sb.