500/1990 Sb. - Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
ikona P
Číslo předpisu 500/1990 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 15. 11. 1990
Rozeslán dne 15. 12. 1990
Platnost od 15. 12. 1990
Účinnost od 15. 12. 1990
Novelizován předpisem 438/1991 Sb., 282/1992 Sb., 473/1992 Sb., 170/1993 Sb., 155/1994 Sb., 191/1994 Sb., 218/1994 Sb., 161/1997 Sb., 164/1998 Sb., 269/1998 Sb., 21/2000 Sb., 246/2000 Sb., 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 473/2001 Sb., 320/2002 Sb., 282/2003 Sb., 179/2005 Sb., 503/2012 Sb., 357/2015 Sb.
Prováděn předpisem 600/1990 Sb., 380/1991 Sb., 477/1992 Sb., 49/1995 Sb., 239/2003 Sb.