102/1963 Sb. - Zákon o rybářství
ikona P
Číslo předpisu 102/1963 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 5. 12. 1963
Rozeslán dne 19. 12. 1963
Platnost od 19. 12. 1963
Účinnost od 19. 12. 1963
Platnost do 30. 3. 2004
Novelizuje předpis 12/1948 Sb., 86/1949 Sb.
Ruší předpis 62/1952 Sb., 142/1952 Ú.l., 363/1952 Ú.l., 170/1953 Ú.l.
Novelizován předpisem 146/1971 Sb., 49/1982 Sb., 367/1990 Sb., 425/1990 Sb., 229/1991 Sb., 238/1999 Sb., 132/2000 Sb., 410/2000 Sb., 320/2002 Sb.
Prováděn předpisem 103/1963 Sb., 189/2000 Sb., 296/2001 Sb.
Zrušen předpisem 99/2004 Sb.