123/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 123/2017 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 3. 2017
Rozeslán dne 20. 4. 2017
Platnost od 20. 4. 2017
Účinnost od 1. 6. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bod 1, pokud jde o §16a, ustanovení čl. I bod 50, pokud jde o přílohu č. 1, a ustanovení čl. III body 1 až 5 nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 114/1992 Sb., 320/2002 Sb., 349/2009 Sb., 250/2014 Sb.
Ruší předpis 163/1991 Sb., 164/1991 Sb., 165/1991 Sb., REG 917203, 24/1996 Sb., 161/1999 Sb., 365/2015 Sb.
Novelizován předpisem 124/2017 Sb., 261/2018 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Úvodní poznámka:
Tato novela nabývá účinnosti až 1.6.2017 s výjimkami (1.1.2018). Z tohoto důvodu odkazujeme prozatím v podrobnostech na úplný text této novely.
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Účinnost