94/1990 Sb. - Zákon o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
ikona P
Číslo předpisu 94/1990 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 30. 3. 1990
Rozeslán dne 30. 3. 1990
Platnost od 30. 3. 1990
Účinnost od 30. 3. 1990
Platnost do 31. 12. 2004
Novelizován předpisem 132/2000 Sb., 259/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Zrušen předpisem 587/2004 Sb.