353/1999 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/90 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
ikona P
Číslo předpisu 353/1999 Sb.
Částka 111
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 1999
Rozeslán dne 30. 12. 1999
Platnost od 30. 12. 1999
Účinnost od 29. 1. 2000
Platnost do 31. 5. 2006
Pr. př. je v úplném znění 349/2004 Sb.
Novelizuje předpis 425/1990 Sb.
Novelizován předpisem 258/2000 Sb., 320/2002 Sb., 82/2004 Sb., 253/2005 Sb., 254/2005 Sb., 413/2005 Sb., 267/2006 Sb., 218/2007 Sb.
Prováděn předpisem 6/2000 Sb., 7/2000 Sb., 8/2000 Sb., 383/2000 Sb., 366/2004 Sb., 373/2004 Sb., 452/2004 Sb.
Zrušen předpisem 59/2006 Sb.