171/1991 Sb. - Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR
ikona P
Číslo předpisu 171/1991 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 23. 4. 1991
Rozeslán dne 24. 5. 1991
Platnost od 24. 5. 1991
Účinnost od 24. 5. 1991
Platnost do 31. 12. 2005
Novelizován předpisem 285/1991 Sb., 438/1991 Sb., 569/1991 Sb., 282/1992 Sb., 210/1993 Sb., 224/1994 Sb., 120/1995 Sb., 135/1996 Sb., 104/2000 Sb., 211/2000 Sb., 220/2000 Sb., 239/2001 Sb., 15/2002 Sb., 320/2002 Sb., 480/2003 Sb., 293/2004 Sb., 179/2005 Sb.
Prováděn předpisem 324/1991 Sb.
Zrušen předpisem 178/2005 Sb.